Nhiều người tò mò về Bitcoin và thường gặp một sai lầm chung là ... tìm hiểu xem Bitcoin là gì. Và rồi càng tìm hiểu, thì họ càng không hiểu và dẫn đến những ngộ nhận kiểu : Bitcoin chỉ là niềm tin, ponzi, không có giá trị thực ...
Bắt đầu từ thí nghiệm trông trẻ trên đồi Capical Hill (Great Capitol Hill Babysitting Co- Op Crisis). Một nhóm gia đình đc phát coupon, dùng để trả cho gia đình khác khi nhờ trông con hộ. Tùy theo lượng coupon được phát ban đầu mà các nhóm gia đình có hành vi khác nhau. Nếu lượng coupon phát hành ít, thì họ có xu hướng tiết kiệm, không dùng coupon và nhiều nhà chấp nhận ở nhà để trông trẻ cho các nhà khác. Ngược lại, khi lượng coupon phát hành nhiều lên thì họ muốn gửi con nhiều hơn nhưng ít nhà sẵn sàng nhận trông. 
Thí nghiệm này đặt nền móng cho kinh tế học Keynesian và quan niệm về tiền của FED. Tiền giống như coupon trong thí nghiệm trên, dùng để điều khiển hành vi của xã hội. Việc phát hành hay thu tiền về chủ yếu để giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng chi tiêu. Để biết thêm chi tiết, mọi người nên tham gia khóa học của bác mình Paul Krugman về Economics and Society trên MasterClass.
Việc chả có gì đáng nói nếu FED in thêm tiền có thể giải quyết đc mọi vấn đề. Khủng hoảng 2008 lộ ra một điều là FED dần mất kiểm soát. Sau đó, FED giải quyết vấn đề in quá nhiều tiền bằng cách ... in thêm tiền. Hơn 20% cung tiền USD đc in ra trong năm 2020.
Đây là cách bác Powell của mình in thêm tiền:

Và Bitcoin có thể bắt đầu một hệ thống tài chính mới.
#Bitcoinfixthis