Trong một quãng thời gian dài trước đây mình đã thu hẹp cuộc sống lại, mình cứ nghĩ bình yên từng ngày là tốt nhất. Cho đến khi mình bước qua một ngã rẽ không mấy tốt đẹp mình mới nhận ra mình còn quá trẻ để chọn cuộc sống an phận. Mình quay trở về vị trí mình có cơ hội để cống hiến, để phát triển quay trở về cuộc sống bận rộn. Làm những điều mình thích, ra ngoài nhiều hơn để thấy nắng rốt cuộc cũng về với trời xanh rồi�...