Bỗng một hôm bị chửi,
Còn bị chửi sâu cay.
Ý gắt tựa dao phay,
Ẩn dưới lời ngon ngọt.

Tai không sao nghe lọt,
Nhưng chẳng cãi thành lời.
Cố nuốt lại chẳng trôi,
Lòng nghe sao nặng trĩu!

Quá mệt, buồn, tiu nghỉu...
Đành phải bỏ đi thôi!
Chả nhẽ ngồi ỉu ôi,
Nghe người ta ẩn ý.

Có những lời hoa mĩ -
Độc dược rót tai mình,
Không hữu ích, chẳng tình.
Chớ trách mình biến mất...

Yo. 15.08.2020