Thế là đủ cho tôi
Ai rồi cũng sẽ ra đi, ung thư, tai nạn, bệnh tật, u sầu, cô đơn, sum vầy, hạnh phúc lẫn đớn đau
Liêu ai có biết mai nay ta còn tồn tại
Giây sau, giờ sau, ngày sau ta nào hay chăng
Giây này, phút này, nơi này
Ta sống
và bầu trời thật đẹp làm sao !
Thế là quá đủ ^^