Pep!!! Một ngày mưa … ừm,
Đó là ngày hôm qua ròi
Hôm nay cũng mưa. và. đã tạnh
Trời nhiều mây, se se chút gió lạnh
Vẫn Sài Gòn đây
Vẫn là quán quen
Cũng tách cà phê đây
Ít sữa ít đá
Nép mình nơi góc tường
Cạnh tủ sách bám chút bụi
Chầm…Chậm.. Chầm.. Chậm
Lắng đọng thinh lặng ngắm
Nơi bản thân suýt vụt mất
Nơi cánh cửa còn he hé
Chút nắng… dần tàn còn le lói
Ta chợt giựt đầu dậy
Đâu rồi
Mày đâu rồi hả
Vẫn
Ở đó tiếp sao
Vẫn vậy sao
Chấp nhận nó sao
Why ?
And How
Tomorrow
Will better...