Thôi thì lên Nhện cảm thán tí tẹo vậy chứ vào fb chúng nó lại chửi suốt ngày up stt. Bị buồn. Rất buồn. Bất đồng ngôn ngữ thật khó chịu. Không thể hiểu được bạn ấy nói gì thậm chí đại loại là nói gì. Ngu tiếng anh chẳng khác nào mù chữ. Vậy mà giờ lại còn cảm thấy thích bạn ý mới khổ chứ. Làm thế nào. làm thế nào đây. :( bệnh ngu thật khiến người ta buồn mà