Một ông anh, vừa trúng chức Bộ trưởng tâm hồn - Minister of Soul, gọi tôi đến và bảo tôi làm gì đi.
Vì thế tôi lập Cục thất bại - The Department of Being Defeated. Và tôi khai trương bảo tàng thất bại tại địa chỉ [email protected]
Bảo tàng hi vọng được tiếp nhận những kiệt tác thất bại từ các bạn. Mọi thông tin chia sẻ sẽ được bảo toàn, giữ kín và lưu trữ. Tất nhiên nếu bạn nào định đánh bom nhà tôi thì tôi sẽ báo công an.
Ngoài ra người anh bộ trưởng đáng kính đang đi tìm vị trí chủ chốt cho Cục Không - The Department of Nothing. Chúng tôi đang đi tìm những số 0 tuyệt đối của cuộc đời, bạn nào có thông tin xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
Mục tiêu của chúng tôi là bảo tồn tâm hồn và vì thế muốn tìm người cùng ý chí. Chúng tôi xin lắng nghe mọi chia sẻ cũng như hoanh nghênh mọi góp ý.
Bộ tâm hồn     
Thay mặt kí tên