Tình hình em mới bị gấu đá. Cô ấy nói tình cảm của cả hai là chưa đủ để tiếp tục bên nhau. Em hỏi vậy bao nhiêu là đủ mà cổ không hồi âm. Có bậc tiền bối nào có cao kiến gì không ạ? T.T