Bao lâu ?

Zayyyy long time no writinggg. just some random thoughts on a rainy-lazy day as usual and now im depressed with my feelings
mẹ gọi bảo là mai bố mẹ lên, trưa ăn bún đậu nhé . ngồi nghĩ giá mà con đủ khả năng thuê 1 căn chung cư tử tế mời bố mẹ lên chơi thì tốt biết mấy nhỉ, 
con cứ mãi không làm được gì tử tế, đã 2 năm trôi qua rồi. bố mẹ phải đợi đến bao giờ để nhìn thấy con thành công nhỉ? Hay thực ra là con còn để bố mẹ đợi đến bao giờ để có thể thành công
1
0
0 bình luận