Anh mưa anh gió đến chơi bời
Tuổi thì con gái rụng tả tơi
Cánh tàn, lá úa khẽ buông lơi
Chỉ còn mùi vị vẫn đậm hơi 😊