Lão Tử nói: "Bậc thượng sĩ nghe đạo thì gắng sức thi hành, người bình thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, kẻ thấp kém nghe đạo thì cười rộ, nếu không cười, thì đạo không còn là đạo." Điều gì quí vị đề ra mà bị cười chê, chế giễu, thì đó có thể là đạo. Nhưng tất nhiên, đạo thì luôn bị cười cợt, còn những thứ bị cười cợt chưa chắc là đạo.
Evelyn Beatrice Hall nói một câu khác như vầy: "Có thể tôi không đồng ý điều anh nói, nhưng tôi sẵn sàng sống chết bảo vệ quyền được nói của anh". Những bậc thượng sĩ có thấy lời này đúng chăng?
Ngày nay có hiện tượng thú vị: khi người ta muốn đưa ra một điều gì đó, họ sẽ tung nó ra cùng một đống bùi nhùi khác. Ví dụ họ muốn nói b, thì họ nói abcde... Và thiên hạ chửi "FFFFFF" Xong họ lại bảo: Tụi bây ngu quá, sai rồi, tao nói abcde, hiểu không?
Mấy hôm nay, dường như có vài anh em trí thức đã lặng lẽ unfriend tôi vì cho rằng tôi bảo thủ, không chấp nhận cái mới, cho rằng tôi không hiểu gì cũng bày đặt ý kiến về ngôn ngữ... hay thế nào đấy, nói chung là liên quan tới mấy status tôi viết về c-k-q. Thôi thì ai đến cứ đến, ai đi cứ đi, tôi đã mất mát quá nhiều để tiếc nuối những điều như vậy. Tôi viết bài này để nói mấy chuyện:
1. Tôi vẫn cứ buồn cười một số "chuẩn trí thức" (xém trí thức) cứ bảo là phải có trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm mới được đưa ra ý kiến. Điều này có thể đúng tại các hội thảo, hội nghị chuyên ngành, nơi các vị tranh luận để tìm ra chân lí. Nhưng ở đây là một chương trình mà quý vị muốn nhiều người thực hiện, hướng đến toàn dân, như vậy thì những người thực hiện vì sao không được ý kiến?
Tôi lại còn thấy nhiều người đang mỉa mai những người "không biết gì" kia, những gì họ biết hơn người không biết cũng chỉ là thông qua mấy bài viết của người khác?! Cũng chỉ thấy có lí thì share thôi. Tôi thấy những người cầu bình an, chờ gió để phất cờ như quí vị cũng chẳng hơn gì.
Nếu người dân - những người trực tiếp thực hiện và chịu ảnh hưởng - không hiểu đúng, thì trách nhiệm giải thích cho họ hiểu thuộc về quý vị, chứ không phải chửi lại, không phải mỉa mai "biết cái gì mà ý kiến".
Quí vị mong tất cả người dân đều có thể đọc hết một đề tài nghiên cứu, hay một vài trang toàn thuật ngữ chuyên môn kia, hiểu rõ, xong rồi mới ý kiến?
2. Nói về những đối tượng unfriend, block kiểu "đạo bất đồng, bất tương vi mưu", hehe. Quí vị bảo người dân không chấp nhận cái mới, chưa hiểu gì đã nhảy dựng lên chửi... nhưng bản thân quí vị có chấp nhận được người không cùng quan điểm với quí vị chưa? Hiểu biết của quí vị về vấn đề hơn người dân bao nhiêu? Hay thành phần tinh hoa, tầng lớp ưu tú, những người chấp nhận cái mới cũng chỉ như vậy?
3. Nhắc lại, tôi chưa bao giờ bàn về giáo trình gì. Tôi cũng hiểu âm, tiếng, từ là cái gì. Thế nhưng tôi vẫn nói c,k,q không phải đều là cờ. Qua không đọc là /coa/. Tổ quốc và cái cuốc không đọc giống nhau, nghe cũng vậy, có thể với một nhóm người thì là giống, với toàn dân thì không.
Ngôn ngữ gồm chữ viết và tiếng nói, nhưng chữ viết là cái có sau, là phương tiện để ghi lại tiếng nói. Nếu để viết cho đơn giản mà "thống nhất" bằng cách phủ nhận tiếng nói, thì là được hay mất? Bao nhiêu âm sẽ bị mất đi nếu gộp như vậy?
Tôi nói ra ý kiến của mình, và hoàn toàn để người khác thoải mái nói ra ý kiến riêng của họ, vì tôi không chắc ý của ai là chân lí ở đây hết. Tôi cũng không có nhiệm vụ phải giải thích cho ai nếu họ hiểu lầm, vì tôi không bắt ai phải hiểu và thực hiện theo ý mình.