Nhưng giờ phút cuối cùng nơi thế gian, nơi không gian vẫn trôi nhưng thời gian ngưng đọng
Chiệm nghiệm và ngắm sao , chống cằm và ngắm tâm hồn chính ta và người
Buồn thật đẹp mà vui thật rực rỡ
Lẽ nào khổ đau cũng đẹp làm sao
Lẽ nào hạnh phúc cùng thật sống động
Những bài học, những bước chân, mắt cá chân trật vì vấp ngã, những sự nâng lên
Bước, cùng bước, độc bước, đồng hành, độc hành
Nghỉ, cùng nghỉ , nghỉ là bước đi
Ta đã đến gần chân trời, sắp chạm đến rồi
Ngoái đầu, sau ta cũng là trước ta, bước ta bước cũng là trước ta
Lạ kì ! Hồi hộp ! Ngạc Nhiên ! Mừng Rỡ ! Ngô Ngố ! U Sầu ! Tức Giận ! Lí tưởng ! Tiếng mèo kêu ! Âm nhạc nơi mây và gió ! Cái chạm của nắng !
Tất cả, tất cả đều đáng quý đáng nâng
Nhưng giây cuối cùng.
Mãi không bao giờ là cuối cùng ^^