Cảm giác chìm đắm trong một mối quan hệ phức tạp sẽ như thế nào? Mà thật ra còn phức tạp hơn 2 chữ phức tạp.
Tôi đang trong một mối quan hệ như vậy. Em là người cũ của bạn thân tôi, sau đó em giới thiệu bạn thân của em cho tôi. Mọi chuyện vẫn thật ổn kể cả sau khi cả 2 đôi tình nhân đều chia ly, cho đến khi tôi bắt đầu thích em, và hình như em cũng vậy.
Dù thích em nhưng tôi không vượt qua được rào cản từ người cũ, cũng như người bạn của tôi. Khi tình yêu đủ lớn, có lẽ tôi sẽ bất chấp tất cả; nếu mối quan hệ của tôi có thể đi đến bước cuối cùng trên lễ đường, tôi cũng không ngại. Nhưng nếu nếu mạo hiểm khi tình cảm chưa đủ lớn, có lẽ thứ tôi còn lại sẽ chẳng còn gì, và em cũng vậy. Giờ chúng tôi như 2 người đi trên dây, khi tôi muốn từ bỏ, muốn quên em thì em là người chủ động hơn, khi em lạnh nhạt tôi lại nhớ em không chịu nổi, và rồi vòng luẩn quẩn này trói buộc chúng tôi, không thể thoát được.
Đã có ai trải qua những mối quan hệ "bùng binh" như vậy chưa?