Tôi có một cô bạn, vừa rồi là sinh nhật tròn 20 tuổi của nó. Nó muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt để kỉ niệm như đi xăm chẳng hạn. Nhưng cuối cùng nó không đi không phải vì sợ đau mà sợ mình sẽ hối hận, sợ bị đánh giá bởi người khác.
Vậy mình muốn hỏi các bạn có định kiến với con gái xăm hình không?
Phản ứng đầu tiên khi bạn nhìn thấy một cô gái có hình xăm là gì?
Nếu bạn là nam bạn có ủng hộ việc bạn gái mình đi xăm không?