Với mình thì là bóng đá và game, dù ko đến mức nghiện nhưng hơn 10 năm nay số tiền tiêu vào đấy chắc cũng ko nhỏ, cả thời gian nữa. Vẫn biết là lãng phí mà vẫn chẳng thể nào bỏ đc, cảm giác ko có cuộc sống nó tù túng sao á =))

Mọi người thi sao? :3