1h50' 11/12/2021
Đúng lúc playlist chuyển sang bài Thằng Nam Khóc của Vũ. Đúng lúc mới khóc xong. Mà cũng chẳng phải khóc cho đúng nghĩa nữa, chỉ dám cho vài giọt buồn rơi xuống. Hôm nay thi. Mai lại thi. Hôm nay buồn. Mai lại buồn. Là những ngày đầu xa nhà của mình. Nhưng hôm nay khác ngày hôm qua. Mình đến đây lại, sau bao lần hoãn lịch. Mình bắt đầu học nói. Mình học từ mình. Những bài học đắt giá nhất chắc chắn được rút ra từ những câu chuyện thất bại. Có thể mình sẽ mua sách và học từ nó. Mình sẽ viết theo lịch. Dù bất kì lý do nào, xong Thống kê mình sẽ quay trở lại. Đúng 21h tối nay. Kể câu chuyện của mình. Bắt đầu.
Và mình sẽ lấy một châm ngôn mình mới nghĩ ra ban trưa: "Thế giới có hàng tỉ người, chưa tính đến hàng sa số những loài động vật, chừng nào mình đã giao tiếp hết với chừng đó và không thể duy trì mối quan hệ, chừng đó mình mới coi mình là kẻ thất bại trong giao tiếp. Còn bây giờ, ĐANG HỌC THÔI, CỨ SAI LẦM ĐI"