Thơ Tôi
                                            Viết ngang viết dọc vẫn là thơ
                                            Viết gửi người đi, tặng kẻ chờ
                                            Viết đến khi nào đầu hết chữ
                                            Lòng hết bâng khuâng, mắt ngừng mơ
                                            Viết tặng tình nhân, dòng thơ ngỏ
                                            Viết tặng thế gian, những ước mơ
                                            Thơ ngỏ lòng ta, lời chưa nói
                                            Thơ vẽ ước mơ, đẹp kiếp người.
                                                                                    Hà Nội, 27/07/20
Ảnh: Internet.