Bài thơ số 8

Hạt mưa ngâu
Hạt mưa ngâu
Màu nâu trên máng xối
Em đứng đó thật lâu
Tình tính tang tình tang
Cây bàng
Khi em đứng đó thật lâu và đưa tay bắt lấy màu nâu
Nó đã vồi vội tan đi rồi
Vồi vội
Như lời anh cũng đã tan đi rồi trong phút chốc
Khi anh đứng trước mặt em và nói
Ôi cô bé tóc nâu hiền dịu của anh
Như lời anh cũng đã tan đi rồi trong phút chốc
Khi anh đứng trước mặt em và nói
Ôi cô bé tóc nâu hiền dịu của anh
Dưới đế giày anh vẫn còn sót lại vài màu nâu
Có lẽ anh sẽ mang nó về mà giấu dưới vườn ngô vàng
Và nó sẽ lớn lên hoặc bay đi theo gió
Mặc tình anh ở đó
Ơ kìa có phải đó là hình em đang bay đi theo gió
Tỏa một mùi thơm rất trong
Ôi không! Có chăng anh sẽ lại khóc nức ở đó mất thôi
Đi tìm cho ra lại màu nâu của mình...
14
807 lượt xem
14
0
0 bình luận