Mái đầu xanh bờ môi em nhỏ xuống
Giọt mơ lịm quanh khóe ngủ tươi ngon
Rông lồng ngực em chim bay tìm tổ
Bên luống cây cũng đoái hoài giọt thơm

Anh mưa ngâu ru em loang thật sâu
Ở ngoài kia dẫu đá loãng chân thềm
Vinh dấu son lên hình hoài đỏ khác
Cho ngón đêm choảng mũi giày ngạc nhiên

Thì anh vẫn ở đây, ở đây thôi
Đi rất êm chẳng để em muộn phiền
Ôm em vào tràng gió lũi lầm yêu
Nhặt xuân ngát trên lòng khoan thầm chiết...