Bài thơ số 26,27 và 28


Cuộc sống 
là chuyến tàu đang
mà hành khách
ngồi giết thời gian

(26)

Mây mù
Thù lù dãy núi
Chân tu
Chưa tàng phước phận gì
Đã mưa
Tràn xuống núi

(27)

Thi sĩ
Không quên mình lại trần tục
Khi bước lên bục nhận giải
Mượn tên

(28)
13
780 lượt xem
13
0
0 bình luận