Bài thơ số 2

can đảm lên mà sống!
như chú kiến nhỏ
đeo lên vai mình cả bầu trời to
tôi muốn em hãy
viết cho mọi người một bài thơ
mà khi trời nổi gió
một áng mây màu xanh
mang mưa xuống
bay lên một cầu vồng
còn tôi muốn mình là
hãy là áng mây ấy
trước khi em nhìn thấy
và bay đi
là cái gì đấy mà em luôn
luôn mường tượng tới...
13
990 lượt xem
13
6
6 bình luận