-    5 Trang báo điện tử hiện nay:
+    VNexpress
+    Thanh niên online
+    Kênh 14
+    Dân trí
+    Zing
-     Bảng giá
*    VNexpress
+    Thế giới kinh doanh ( thượng viện )
        -    Tin 4,5 : 25tr
        -    Tin 6,10 : 20tr
        -    Tin 11 trở đi : 18tr
+    Doanh nghiệp ( Hạ viện )
        -    Tin 1 : 18tr
        -    Mục con : 10tr
*    Thanh niên online
        Vị trí             |           Trang            |    Nhóm 1    |    Nhóm 2    |
    PR top 1                    Trang chủ                28tr                 18tr
    PR top 2                    Trang chủ                18tr                 12tr
   PR tin hot                  Trang chủ                28tr                 18tr
PR tin nổi bật               Trang chủ                                30tr

* Kênh 14
- Loại 1 (home web) : 15tr
- Loại 2 (home  mobile) : 10tr 
- Bài loại 3, 4 ,5
+ Loại 3 ( chuyên mục ) : 6tr
+ Loại 4 ( xem, ăn, chơi ) : 6tr
+ Loại 5 ( tiểu mục ) : 4 tr ( nhóm giá trị ) / 6tr ( nhóm đời sống)

* Dân trí
- Chuyên mục
+ Loại 1 ( trang chủ ) : 35tr
+ Loại 2 ( trang chuyên mục ) : 8tr
+ Loại 4 ( trang tiểu mục ) : 4tr
- Dịch vụ tăng giá trên bài viết 
+ Thêm video: 1tr/lần/clip
+ Thêm ảnh: 500k/3 ảnh
+ Thông tin liên quan ( tối đa 3 link) : 300k/ link liên quan
-> gắn layout Adpage : 6tr / bài
-> gắn tab : 20tr/ 3 tab

* Đối tượng đọc giả :
* Thanh niên
- Nghề nghiệp
+ Viên chức, nhân viên: 33%
+ Hành nghề chuyên môn : 22%
+ Học sinh, sinh viên : 13%
+ Công nhân : 5%
+ Chủ doanh nghiệp : 50%
- Giới tính, độ tuổi
+ Nam : 56% - Nữ : 44%
+ 15 - 19 tuổi : 5%
+ 20 - 24 tuổi : 22%
+ 25 - 29 tuổi : 20%
+ 30 - 39 tuổi : 25%
+ Ngoài 40 tuổi : 28 %

* Dân trí:
Lượt truy cập trung bình hơn 48tr/ tháng
- Hà Nội : 44% - TPHCM : 41% - Khác : 15%
- Tập trung từ Thanh niên -> Trung niên -> người lớn tuổi, người lao động -> tri tức văn phòng, lãnh đạo