Em là một đứa dốt tiếng anh từ nhỏ đến lớn . Nhưng vẫn nhận thức được tiếng anh rất quan trọng . Nên em muốn cố gắng học nó , việc cố gắng thật khó khăn và nhiều cám dỗ , chẳng được vài tuần thì lại bỏ cuộc và thấy nhàm chán . Em nghĩ mình lười biết nhưng mà khi viết lên đây có khi lại có động lực để phát triển nên chỉ cố gắng dịch tới đâu hay tới đó . Đây chỉ là một đoạn nhỏ trong bài và đa số càng từ đều dùng từ điển để tra . Hy vọng có thể nhận được góp ý của anh chị.
Phần dịch.
Công việc tình nguyện mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội , với phần thưởng thêm vào là được giúp đỡ người khác và phát triển nhiều kĩ năng hữu ích đưa vào CV của bạn . Thêm vào đó , nó còn giúp học sinh ,sinh viên có một chỗ đứng vững chắc .Lời đề nghị của Tom Fox :'' Họ cần có sự nhiệt thành và sôi nổi để nắm bắt cơ hội  và chia sẻ cảm xúc , sự hiểu biết về vấn đề nào đó và kinh nghiệm của họ với người khác'' .Đầu tiên , cái ý tưởng mà không giành thời gian cho những việc lặt vặt dường như là một điều không thực tế . Đặc biệt là trong lúc bị chịu áp lực cho việc nghiên cứu và làm đề án hoặc các bài kiểm tra bắt đầu tăng lên . Tuy nhiên , Michelle Wright , CEO của tổ chức hỗ trợ từ thiện Cause4, đề nghị xem việc tình nguyện là lợi cả đôi đường . '' Tôi nghĩ điều đó là tốt cho sinh viên chưa tốt nghiệp khi tiến tới công việc tình nguyện và xem nó như làmột mối quan hệ cộng sinh nơi làm việc tốt chỉ là một phần làm thúc đẩy sự phát triển bản thân và mục tiêu nghề nghiệp.
phần tiếng anh : 
Volunteering offer many of the same social benefits , with the added bonus of helping others and developing useful skills to ut on your CV . Plus , students are in a unique position to help , suggest Tom Fox : ''They can take their enthusiasm and excitement for opportunities and share their passion , suject knowledge and experience with people''. The idea of giving up time for nothing might seem impractical at first, especially once the pressures of study and cousework or exams begin to mount up . However , Michelle Wright , CEO of charity support organization Cause4 , suggests seeing volunteering as a two-way street .'' I think it is fine for undergraduates to approach volunteering as a symbiotic relationship where doing good is just part of the motivation for reaching personal and professional goals.