1. Nếu như nhu cầu chỉ để nghe - gọi - nhắn tin - giải trí thì tại sao lại phải cần đến iPhone để làm gì?
2. Nếu như  đi học chỉ để có chỗ vui chơi thì đến trường để làm gì?
3, 4, 5,...N: Cập nhật sau...