Nguồn: theo link bên dưới và hình ảnh chụp từ bài báo (nhằm tránh bài báo bị gỡ)
Xoá bất cập lương hưu: Người chỉ 1,3 triệu, người 101 triệu đồng/tháng
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thừa nhận có tình trạng chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa các nhóm lao động, có người hưởng mức lương hưu hàng tháng quá thấp (1,3 triệu đồng) và cá biệt có người hưởng mức lương hưu hàng tháng quá cao, từ đó làm giảm niềm tin của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội.
laodong.vn