Có nhiều thứ mình biết, mình hiểu thông qua những tiếp xúc thường nhật. Tuy nhiên, nếu kêu định nghĩa Sách là gì? Rất khó để đa số có thể định nghĩa. Bảo hiểm cũng là 1 trong những từ như vậy.
Bảo hiểm là gì? Hiểu để dùng đúng
Bảo hiểm là gì? Hiểu để dùng đúng
Tra theo từ điển Thiều Chửu (https://hvdic.thivien.net/hv/t/B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m)

① BẢO (保)

Gánh vác, gánh lấy trách nhiệm gọi là bảo [Bảo (保)]
Ví như: + Bảo hiểm (保險) là nhận giúp đỡ lúc nguy hiểm. + Bảo chứng (保證) là nhận làm chứng. + Trung bảo (中保) người đứng giữa nhận trách nhiệm giới thiệu cả hai bên.

② HIỂM (險)

Sự gì yên hay nguy, thành hay hỏng chưa thể biết trước được đều gọi là [Hiểm (險)].
Ví như: + Mạo hiểm (冒險): Không sợ gì nguy hiểm cứ việc tiến hành.

③ ĐỊNH NGHĨA

Như vậy, có thể hiểu Bảo hiểm (Theo Từ điển Nguyễn Quang Hùng) là:
Nhận lĩnh trách nhiệm về những điều nguy hại xảy ra cho người khác. Công ti bảo hiểm nhận tiền của khách hàng, khi khách hàng gặp tai nạn thì công ti theo đó bồi thường.
Bảo hiểm đơn giản là "Bảo vệ ai đó khi ai đó gặp nguy hiểm, với Bảo hiểm hiện đại, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bảo vệ người tham gia về phương diện tài chính khi họ gặp nguy hiểm".
--- Ở bài viết tiếp theo, mình sẽ viết về lịch sử ra đời của Bảo hiểm. vì mình tin rằng cách nhanh nhất để hiểu về ý nghĩa của cái gì đó là thông qua việc tìm hiểu nguồn gốc của nó.
Để tìm hiểu thêm về kiến thức Bảo Hiểm Nhân Thọ, bạn có thể đặt lịch trò chuyện với mình bằng cách điền Form sau: (https://bit.ly/3QAJ0xQ) [https://bit.ly/3QAJ0xQ] Bạn nên đặt lịch càng sớm càng tốt để không phải đợi quá lâu, FILL IT UP, NOW! #KTBH #Consur #Rolf #BHNT #BaoHiemNhanTho