Chúng ta sống mãi ở một chỗ trong thời gian dài thì sẽ sinh quen với mọi thứ ở đó. Thực ra đây chỉ là "ham muốn kiểm soát" bẩm sinh của con người. Bạn cảm thấy bạn có thể kiểm soát được mọi thứ trong cuộc sống hiện tại bao gồm cả ăn, uống và giao tiếp. 
Chúng ta đều có nỗi sợ về những thứ mà ta không thể kiểm soát được, vì vậy nếu mà muốn bản thân rũ bỏ hết mọi thứ để làm lại, chính là bắt chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì mình đã gầy dựng nên và bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng.

Cũng chẳng khó khăn lắm, điều quan trọng là môi trường mới có động lực cho bạn hay không thôi, hoặc là môi trường cũ quá chán ngán rồi. Tôi rời xa ra đình sau 20 năm sinh sống để đến một thành phố mới. Động lực của tôi là vì tình yêu thành phố đó và một phần do công việc hiện tại không thể nào thăng tiến được. Một khi đã quyết định rồi, vấn đề này sẽ không tồn tại nữa. Thử thách tiếp theo chính là làm thế nào để thích nghi và kiểm soát được cuộc sống mới mà thôi.

Tất nhiên sẽ có nhiều lúc, chúng ta dừng lại vài nhịp để nhận ra, rằng "buông xuôi tất cả" ý niệm này của chúng ta thật ra cũng chẳng đáng kể là bao.

#min