...
Tí tách tí tách hạt mưa rơi
Lộp độp lộp độp mưa trên mái
Một mình lủi thủi ta đi chơi
Lọc cọc 81, xe ta lái

Sáng choang đèn vàng trong quán nhỏ
Tối thui ngoài trời mưa rất to
Khách quen đang cười nói to nhỏ
Còn ta trong góc ngồi co ro

Analog quán một ngày mưa
Không biết nên về hay nên ở?
Vẫn còn một vài giọt lưa thưa
Thôi ngồi lại làm chút văn vở
...
-Timo-