Về việc tác giả của Adguard cáo buộc NCSC Việt Nam "rip-off" (đi lấy cắp) công sức của người đó.
Adguard là một phần mềm phát hành theo giấy phép GPLv3. Mình không nghĩ là NCSC đã làm gì sai ở đây. Việc làm của NCSC là đi copy mã nguồn mà không phải phát minh lại cái bánh xe. Việc này là một việc được giấy phép phần mềm tự do GPLv3 cho phép. Bản quyền và công sức của tác giả (nguyên thủy) ở đây đều đã được tôn trọng. Như vậy là cả lý và cả tình NCSC đều đúng.
Ở đây tác giả cũng đã nói là NCSC đã chấp hành GPLv3. Việc tác giả ban đầu không thích NCSC dùng server của họ thì NCSC có thể thay đổi, nhưng ngay cả khi NCSC dùng server của Adguard thì NCSC cũng không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nào cả. Việc copy mã GPLv3 không có gì là xấu xa cả, đó là một việc đáng khuyến khích miễn là người copy mã nguồn tôn trọng GPLv3.Mình là người đã viết và khởi xướng ra hơn một dự án phần mềm tự do theo giấy phép GPLv3 và mình hiểu về giấy phép GPLv3 là gì. Đóng góp quan trọng của giấy phép GPLv3 là giấy phép đó không chỉ mang lại quyền cho tác giả mà còn mang lại quyền cho người dùng. Quyền ở đây là quyền được tự do thay đổi phần mềm. Người tác giả nguyên thủy của phần mềm không cần phải thích thay đổi trong phần mềm đó mà người dùng làm (và rất có thể họ không thích). Đây mới là điều quan trọng mà GPL mở ra -- chứ không phải là ai có xem được nguồn hay không. Việc xem được nguồn chỉ là hệ lụy kéo theo của việc giấy phép này cho phép bất cứ ai được thay đổi tự do.
Việc thích hay ghét ai hay ai làm cái gì là quyền của mỗi người. Một trong những việc quan trọng trong việc tư duy độc lập là chỉ ra cái sai khi nó sai và bảo vệ cái đúng khi nó đúng. Mình nghĩ nên hạn chế đưa cảm xúc cá nhân để ủng hộ một người hay một việc ta thích nhưng không đúng, hay ném đá một người hay một việc ta ghét nhưng không sai.