Người hiệp sỹ buông cương
Thành Rome đọng vô thường nước mắt
Vì sự ra đi
kẻ hiệp sỹ cuối cùng
Mang bước chân
Chạy ngược thời gian
vô vàn
Vết cắt
Nước mắt
Niềm đau
Để lại mãi về sau..
- Tuấn -
*Viết về anh trong một ngày đầy hổ thẹn*
*Addio - il principe di Roma*