Mải mê trong mộng tưởng
Những khoảng thời gian
Với bao nhiêu trắc ẩn
Đã làm nên một người như anh
Với tính cách
Không bao giờ là ai khác
Anh đâu biết chiều chuộng
Nói những lời bướm ong
Nên vẫn mãi
Ở xa em