!!!!!!!
Trong sáu tháng tuyết trắng đột nhiên được thấy bay. Với việc quan sát thứ ba đĩa mặt trời phát ra tia sáng chói loà. Trong nước, gió của thần Cao quí thổi. Vẩn vơ trên trời, người ta ăn năng lượng tâm linhcủa thần Cảm nhận. Và bí mật sâu hơn của bí mậtnày: Đất không ở đâu cả, đó là nhà đúng