Hẹn hò
1. Nhắn tin với người mà họ sẽ mất cả ngày để trả lời
2. Theo đuổi người ngoài "tầm" của bản thân
3. Cố gắng thuyết phục bản thân là người ta đang thích mình hơn là thông qua hành động thực tế của họ
4. Cố gắng theo đuổi một người mà họ không có ý định lâu dài
5. Cố gắng đẩy nhanh "tiến độ"
6. Than phiền vì không có ai thích mình trong khi bản thân không hề nỗ lực hoàn thiện bản thân
7. Hẹn hò với những kẻ tệ hại và không sẵn lòng cam kết lâu dài
8. Nhắn tin vô tội vạ với người trên internet và hy vọng nó sẽ đem đến kết quả
9. Chẳng "đi chơi" với họ lần nào nhưng lại mong người ta thích mình
Bài dịch từ: https://qr.ae/pNr5yR