- Anh ng峄 ch瓢a?
- Anh ch瓢a, anh ch峄 em. Em l脿m s岷痯 xong vi峄嘽 ch瓢a?
Hai d貌ng tin nh岷痭 t峄慽 n脿o ch煤ng t么i c农ng nh岷痭 cho nhau. Nh岷 nh脿ng, 膽啤n gi岷 nh瓢ng m脿 岷 谩p.
T铆nh 膽岷縩 b芒y gi峄 l脿 ch煤ng t么i n岷痬 tay nhau 膽i c霉ng v峄沬 nhau g岷 8 th谩ng r霉i. Nhanh th岷璽 膽岷!! Th岷璽 may t么i th铆ch anh tr瓢峄沜 v脿 anh c农ng th铆ch t么i. Anh nh岷 nh脿ng l岷痬, nhi峄乽 l煤c t么i ch峄峜 anh 膽岷縩 khi anh ph谩t 膽i锚n hay t么i t峄 nhi锚n c谩u g岷痶 kh么ng l媒 do th矛 膽i峄乽 膽岷 ti锚n 峄昻g n贸i l脿 鈥淎nh xin l峄梚 em鈥.
Ch煤ng t么i ch岷 bao gi峄 c茫i nhau qu谩 l峄沶 b峄焛 v矛 s峄 nh岷 nh脿ng c峄 anh, 谩nh m岷痶 c峄 anh v脿 c岷 s峄 ch芒n th脿nh c峄 anh.Anh c岷 tay t么i l煤c t么i b岷璶 nh岷, anh c岷 tay t么i l煤c t么i 谩p l峄眂 nh岷, anh 峄 b锚n t么i l煤c t么i th岷璽 v峄峮g nh岷, anh b锚n t么i l煤c t么i c瓢峄漣 t瓢啤i nh岷鈥..
C谩i tu峄昳 17,18, 膽么i m瓢啤i l脿 c谩i tu峄昳 ch岷璸 ch峄痭g, nhi峄乽 th峄 kh么ng tr峄峮 v岷筺 nh瓢ng anh l岷 cho t么i c谩i c岷 gi谩c c峄 s峄 tr峄峮 v岷筺 膽贸. R岷眓g em kh么ng th峄 ph峄 nh岷璶 b岷 th芒n r岷眓g m峄檛 v脿i kho岷g kh岷痗 n脿o 膽贸 mu峄憂 gi峄 anh b锚n m矛nh m茫i m茫i. 膼啤n gi岷 l脿 em th铆ch anh r岷 nhi峄乽, th铆ch s峄 chi峄乽 chu峄檔g, s峄 d峄媢 d脿ng c峄 anh.
V脿 瓢峄沜 r岷眓g: 鈥 M矛nh c贸 th峄 g岷穚 anh 峄 tu峄昳 26,27鈥 饾憞饾憸虃饾憱 饾憳鈩庰潙溙傪潙涴潙 饾憦饾憱饾憭虃虂饾憽 饾憽饾憿虥饾憸虥饾憶饾憯 饾憴饾憥饾憱 饾憽饾憸虃饾憱 饾憪饾憸虂 饾憯饾憱虁, 饾憶鈩庰潙⑻涴潙涴潙 鈩庰潙 饾懀饾憸蹋饾憶饾憯 饾憽饾憻饾憸饾憶饾憯 膽饾憸虂 饾憪饾憸虂 饾憥饾憶鈩.
Th谩ng n膬m nh岷 t锚nh 膽i qua, c霉ng kh贸c, c霉ng c瓢峄漣, bao nhi锚u chuy峄噉 x岷 ra ch煤ng t峄 膽峄乽 n贸i 鈥 kh么ng sao鈥. 峄 膽岷, sau t岷 c岷, v矛 y锚u, ch煤ng t峄 v岷玭 n贸i kh么ng sao, v脿 ch煤ng t峄 v岷玭 y锚u nhau.
V脿 h么m nay t么i y锚u anh nhi峄乽 h啤n h么m qua.