#8-9-10: Mừng vì mũi ở trên đầu

#8:

#9:  [Dịch thơ] Mừng vì mũi ở trên đầu


Mừng vì mũi ở trên đầu
Chứ không mọc ở nơi đâu lạ thường
Nếu không mũi thật đáng thương
Vì bị ghét bỏ, trăm đường lao đao

Thử ngồi tưởng tượng xem sao
Nếu như mũi kẹp nơi nào kẽ chân
Hiển nhiên khó chịu vô ngần
Bạn sẽ phải ngửi mùi chân của mình

Mũi sẽ là thứ rất kinh
Nếu như bị gắn linh tinh đỉnh đầu
Sớm thôi, bạn sẽ âu sầu
Mũi luôn ngứa ngáy vì gầu, tóc tai

Vậy nếu mũi ở trong tai?
Quả là thảm hoạ, quá sai, khỏi bàn
Hắt hơi mỗi lúc cảm hàn,
Não rung bần bật như làn gió may

Mũi kia dẫu mỏng hay dày
Vẫn luôn ở giữa mắt mày, cằm xinh
Chứ không dán chỗ linh tinh
Mừng vì mũi vẫn mặt mình nằm ngoan.


Bản gốc:

Be glad your nose is on your face,
not pasted on some other place,
for if it were where it is not,
you might dislike your nose a lot.

Imagine if your precious nose
were sandwiched in between your toes,
that clearly would not be a treat,
for you'd be forced to smell your feet.

Your nose would be a source of dread
were it attached atop your head,
it soon would drive you to despair,
forever tickled by your hair.

Within your ear, your nose would be
an absolute catastrophe,
for when you were obliged to sneeze,
your brain would rattle from the breeze.

Your nose, instead, through thick and thin,
remains between your eyes and chin,
not pasted on some other place--
be glad your nose is on your face!

----
Bài thơ: Be Glad Your Nose is on Your Face
Tác giả: Jack Prelutsky

17.09.2019

#10: Đi đâu... đi đâu...?


"Này cô gái, cô đang đi đâu đó?"
"Ồ? Xin thưa, tôi đây cũng chẳng hay
Tôi chỉ đi theo đôi chân nhỏ nhắn này.
Chân đi đâu, thì tôi theo đến đấy!
Nếu lỡ qua một con đường bỏng cháy,
Chân sẽ dẫn tôi về dưới một tán cây.
Nếu chẳng may sa vào một vũng lầy,
Chân sẽ mang tôi về một dòng suối nhỏ.
Đầu buông lơi khỏi những điều chưa tỏ,
Lắng tim nghe tiếng đá sỏi nhu mì,
Cỏ ướt mềm dưới mỗi bước chân đi
Tôi cứ đi, tới nơi đâu thì tới".
18.10.2019
11
866 lượt xem
11
2
2 bình luận