1. Trước đây, chỉ có Đảng là tổ chức duy nhất ở VN yêu cầu các thành viên phải trung thành tuyệt đối. Nhưng giờ đây, nhờ công lao của SƯ, một tổ chức thứ hai đã ra đời.

2. Nhờ SƯ mà con biết thứ có thể "đánh vỡ tâm hồn ta" chính là "ba trợn".

3. Nhờ SƯ mà những kẻ quảng cáo "địa long trị được covid" có cơ hội đóng góp cho ngân sách nhà nước.

4. Nhờ SƯ mà con biết Volkswagen Viloran sẽ giúp người ta lướt nhanh (hơn Audi và Merc) trên con đường giải thoát.

5. Nhờ tấm gương thực hành hạnh buông xả của SƯ mà con biết được thế nào là "một người vô sản": người có vô số tài sản.

6. Nhờ SƯ mà con biết thêm một cách để mình không phạm giới, đó là "sửa giới".

7. Nhờ SƯ mà con biết đã có một thầy trụ trì tu tập đạt đến khả năng "vô úy", chẳng ngán bố con thằng nào, muốn giảng bậy bạ gì thì giảng, muốn chửi ai thì chửi, muốn sửa giới thì sửa… mà BAN TRỊ TỘI, à nhầm, BAN TRỊ SỰ GHPG chẳng làm gì được.

SƯ chính là hình mẫu của một vị tu sĩ đã đạt đến trạng thái thoát khổ: đi ô tô đắt tiền, xài đồng hồ xịn, tài khoản tiền tỉ, sổ đỏ cả xấp, học vị cao ngất... Tóm lại, SƯ không còn đơn giản là SƯ nữa, SƯ đã đạt đến cảnh giới của TIÊN. Con xin phép gọi SƯ bằng hai chữ: TIÊN SƯ!