I. 5 bước kinh nghiệm tự biến mình trở thành manager của bản thân.

Viết cho những ngày sẽ quên bẫng mất đi mình làm gì và mình là ai
1, Quên việc định danh mình đi: chuyên môn của tôi là content không phải planner, cái này không phải nhiệm vụ của tôi... bỏ hết. Suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để đạt được kết quả là được. 2, Cày tất cả thông tin về đối thủ, khách hàng: Xem thị trường này người ta cần những gì, khách hỏi những gì (survey cùng sale, tự sale, lao ra tiếp xúc); đối thủ đang làm gì (kênh, content...). Liệt kê ra tất cả những điều mình cần làm để BẰNG được thị trường và BÁN được cho khách hàng qua kênh MKT (kênh, tài liệu, FAQ...) 3, Cất sách và đi network. Tự tin và khéo léo đi xin gặp những anh chị có thể biết đã hoặc đang làm trong ngành hay công ty tương tự và có kiến thức kinh nghiệm muốn học. Hỏi tất cả những gì mình còn ngu ngơ. Mentor đích thị là ở đây. 4, Làm multi task tất cả những gì làm được (xây dựng kênh, seeding, email, on-offline, socialmedia...) cho đến khi ra SỐ ( có lead hoặc kết hợp với sale là tốt nhất, nhưng nếu chỉ có một mình vậy thì cứ làm tới luôn ^^) Khi có kết quả rồi thì đối chiếu lại xem kết quả đến từ kênh nào. Tiếp tục test, thử, tối ưu... và nó sẽ đem lại kết quả không ngờ. Đem kết quả đấy tiếp tục mở rộng network (học - hỏi, hành - lại học)... để nâng cao giá trị bản thân, truyền miệng thương hiệu của mình... 5, Planning: Tự đưa ra kế hoạch sau 6 tháng đã ngấm thị trường và sản phẩm đã tạo ra giá trị. Lập bảng kế hoạch 3-6 tháng tiếp theo: định hướng, phát triển sản phẩm, build team...
Làm điên cuồng, đừng nhìn đồng hồ và tạo giải pháp chứ đừng nghe lời bàn lùi.
II. Đây là phần II La Mã, đọc đến đây thì đã hết nội dung như tiêu đề rồi. Phần này chỉ muốn khích lệ bản thân một chút.
Có dù sao đi nữa, những gì cố gắng làm cũng sẽ có kết quả thôi.
Nếu sai ngay từ đầu thì làm mãi nó vẫn sai, nhìn lại và sửa nó nhé.
Thất bại là mẹ thành công, dù gì thì nó cũng là mẹ, hãy tôn trọng nó rồi thành công cũng sẽ tới thôi.
You can do it, i can do it! ^^