Vậy là kì I năm 4 thời sinh viên chỉ còn lại 5 ngày nữa là kết thúc trước khi bắt đầu những tuần ôn thi căng thẳng. Mình viết bài này ở đây sẽ để lấy động lực quyết tâm hoàn thiện các bài tập còn lại trong vòng 5 ngày.
Tất cả những điều có thể làm là cố gắng từng giây từng phút một cho chặng đường 5 ngày sắp tới. Sau 5 ngày đó chắc chắn sẽ là một bài viết giàu cảm xúc hơn khi đã đi qua mọi khó khăn. Tôi tin tôi sẽ làm được. 
                                                     The end !!!