Đó là thứ Bảy tuần trước, hay còn được gọi là cheat day!!
Mình ôn IELTS cùng Hà, bạn học trọn đời của mình từ hồi ôn thi Đại học đến bây giờ là ôn IELTS. Hai đứa thống nhất sẽ 'work hard' cả tuần và để thứ Bảy là ngày nghỉ ngơi. Mượn cớ nghỉ IELTS, mình cũng 'đóng cửa' piano, workout và business case luôn hê hê.
Tất nhiên rồi, ngày chơi bời mà, không tuyệt sao được.
Sáng mình dậy muộn, ăn sáng muộn và tha hồ la cà trên mạng xã hội. Trưa gọi ship đồ ăn vì lười làm, ăn rồi lại lăn ra ngủ. Mình gửi trọn thời gian biểu từ chiều đến đêm muộn cho Netflix. Trời mưa, ngồi dài người, cày một mạch 2 seasons Money Heist. Vừa xem vừa gặm gặm đùi gà KFC giòn thơm cùng lon Pepsi lạnh.
Xem chán chê lại bò lên giường và kết thúc một ngày trong vô sự, chẳng phải lo nghĩ gì. Cheat day tuyệt quá!!
Hack Netflix with these add-ons and tricks | Popular Science