Ngày 13: Viết kế hoạch những việc cần làm của bạn vào ngày mai.
01. Work hard
02. Have fun
03. Exercise
04. Be Healthy
05. Love Yourself
06. Repeat
Đây vốn dĩ không phải là công việc cho riêng gì ngày mai mà là cho cả đời. Một đời luôn hạnh phúc.
17/03/2020