Khi người phỏng vấn hỏi Bill Gate và Warren Buffet về nhân tố đã đem lại thành công cho hai ông. Cả hai đều tự viết ra giấy rồi đồng thời đưa ra kết quả. Thật bất ngờ khi cả hai đều ghi trên giấy chữ "Focus".
Bill Gate và Warren Buffett
Vậy tại sao lại là 3 nguyên tắc của tập trung mà không phải con số nào khác. Đơn giản vì tôi muốn tập trung vào con số 3 quen thuộc để tối giản và dễ định lượng.

1. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng người


Chúng ta đều biết tập trung có một sức mạnh to lớn đối với khả năng hoàn thành công việc. Nhưng việc đưa tập trung vào một thời điểm rất quan trọng, bởi cũng như việc bạn kéo cây cung. Không thể tập trung vào mọi thời điểm do quá tốn kém nguồn lực để duy trì, do đó việc tập trung đúng lúc, đúng chỗ, đúng người đem lại hiệu quả cao hơn rất nhiều.

2. Không tập trung vào tập trung


Nguyên lý đơn giản, nếu có tập trung thì sẽ có không tập trung đối nghịch. Mời bạn đọc bài "Âm dương học" của tôi để rõ hơn chi tiết. Như vậy, khi đã tập trung xong thì cần có một thời gian "xả" để chúng ta tập trung trở lại. Ví dụ tiếp theo về việc kéo cung, sau khi thả tên bay về hướng đích, thì chúng ta cần thời gian để lấy lại thế bắn cho mũi tên tiếp theo.

3. Tốt dần theo thời gian


Tập trung là một kỹ năng, do đó nếu bạn liên tục rèn luyện kỹ năng này thì khả năng tập trung của bạn sẽ ngày càng được nâng cao. Khả năng tập trung, dồn năng lượng của bạn có thể lên đến hàng giờ, hàng ngày, hàng năm như các thiền sư. Và thời gian nạp - xả của bạn sẽ lâu hơn, năng lượng được duy trì cao hơn. Do vậy, hãy có lòng tin rằng khả năng tập trung của bạn sẽ được hoàn thiện theo thời gian.