Tiếp nối các bài về các nguyên tắc và nguyên lý trong cuộc sống mà tôi tự xây dựng sau thời gian kiểm nghiệm và phát triển. Lưu ý đây chỉ là các học thuyết mang nặng màu sắc cá nhân, nó không hề đại diện cho trường phái nào cả. Bài viết mang tính tham khảo. Trân trọng.
Khi viết bài này tôi có ý định áp dụng đầu tư rộng rãi trong vũ trụ vật chất chứ không chỉ là đầu tư tài chính hay kinh doanh.
Đầu tư là hoạt động chúng ta bỏ ra các nguồn lực ở hiện tại vào một tiến trình nào đó. Sau đó mong muốn có được lợi nhuận ở một thời điểm trong tương lai. Như vậy trong đầu tư chúng ta cần phải giải được ba bài toán tối ưu quan trọng:
- Nguồn lực hiện tại: A (Present Value)
- Tiến trình tham gia: P ( Processing)
- Nguồn lực tương lai: F (Future Value)
Như vậy nếu F - AP âm thì tiến trình đầu tư thua lỗ
Nếu F - AP dương thì tiến trình đầu tư có lãi
1. Không bao giờ để mất tiền

Về cơ bản con người bị chi phối bởi hai động lực căn bản là tham lam và sợ hãi. Hai biểu hiện của nó là lợi nhuận và thua lỗ trong kinh tế. Về cơ bản chúng ta không thể tránh khỏi tiến trình này, nó chỉ khác biệt ở việc xác định tâm lý. Tâm lý tham lam và sợ hãi là hằng số trong đầu tư, khác biệt là ở cách nhìn.
2. Không đặt tất cả trứng vào một giỏ

Tâm lý đói ăn là tâm lý khi toàn bộ cuộc sống của bạn phụ thuộc vào một quá trình đầu tư, khi toàn bộ giá trị A của bạn đặt vào một tiến trình. Rủi ro mất tất cả vào nó là quá lớn và nó chỉ ra sự khác biệt giữa nhà đầu tư và con bạc khát nước. Để tránh tâm lý đói ăn, chúng ta nên phân ra các giỏ đầu tư.
3. Lãi kép

Sức nhỏ có thể góp thành gió bão nếu đi đúng tiến trình của vũ trụ. Hãy nhìn quá trình hình thành của vũ trụ hay văn minh loài người. Tất cả chỉ là một đốm nhỏ nhưng chỉ cần chọn đúng tiến trình, tất cả đều có thể trở thành một nguồn lực to lớn.