Có một thời xa lắc xa lơ
Ta từng là kẻ chép lại mọi giấc mơ mình có
Ta đã thấy tháng năm hoá tan thành bụi nhỏ, nay rỉ sét trong mình.
Thả bộ trên bãi bờ của đảo Avalon, ta đã thấy mùa nối mùa biến chuyển,
Ta đã cười và khóc, đã sống và chết đi,
Dẫu chỉ trên trang giấy...

Lúc này đây, ngay ở đây, trên trang giấy này,
Là mọi điều ta có, mọi thứ ta đang và đã từng là.
Tất thảy vẫn y nguyên, hoàn toàn vô giá trị.
Tất thảy chỉ là dối lừa,
Hãy đốt hết chúng đi!

Mọi ngôn từ và vần điệu rỗng tuếch rồi sẽ phai đi
Như ánh lửa tàn lụi trên ngọn nến cuối cùng.
Nếu câu chuyện kết thúc, và đây là chương cuối của đời ta,
Hãy để nó trở thành chương đẹp nhất,
Hãy để nó thuộc về chính ta!

Mong sao chưa quá muộn để học sống và yêu thương
Ta khao khát được chiến đấu, 
Khao khát đảo ngược tình thế trước khi màn đêm êm dịu kéo về.
Vì ta chưa từng tuốt gươm ra khỏi vỏ,
Nên Helen chưa từng xuất hiện ở thành Troy.
Ta đơn độc đứng đây,
Chỉ đứng đây và quên đi tất thảy,
Nhìn đăm đăm vào khoảng không trống rỗng vô hình...

Tới đây nào đêm tối,
Thử thách ý chí của ta, thử thách tâm hồn ta
Thử thách niềm tin và trái tim ta, xé tan chúng ra thành mảnh nhỏ!
Hãy khiến ta mạnh mẽ, hãy khiến con người toàn vẹn của ta trở lại,
Hãy dẫn dắt ta vượt qua đêm tối cho tới khi bình minh ló rạng đằng xa...

Mọi ngôn từ và vần điệu rỗng tuếch rồi sẽ phai đi,
Như ánh lửa tàn lụi trên ngọn nến cuối cùng...
Nếu câu chuyện kết thúc, và đây là chương cuối của đời ta,
Hãy để nó trở thành chương đẹp nhất,
Hãy để nó thuộc về chính ta!

Lời bài hát:

Once upon a time I was the scribe of all my dreams
I’ve seen the years turn into dust, now feel the rust in me
I’ve walked the shores of Avalon, I’ve seen the seasons change
I’ve laughed and cried, I’ve lived and died, but only on the page

Now all I have, all I am
All I ever was is here, on the page
It’s all the same, it never mattered anyway
It’s all a lie so let it burn

All empty words and all rhymes will fade
As the light of last candle flickers away
If the story is over, this chapter my last
Let it be my best one, let it be my own

I hope it’s not too late to learn to live and learn to love
I yearn to fight, to turn the tide before the tender dark
For I never drew the sword from stone, there’s no Helen in my Troy
I stand alone, I stand forgotten, just gazing into the void

Come night, test my will, test my soul
Test my faith and test my heart, torn apart
Make me strong, make me whole again and
Guide through the dark ‘til the morning comes

All empty words and all rhymes will fade
As the light of last candle flickers away
If the story is over, this chapter my last
Let it be my best one, let it be my own

Yo Le dịch. 11.10.2019