Có những ngày trời xanh chơi giấu mặt
Giấu mây trắng, giấu cả nắng trong veo
Chỉ để lại những giọt mưa đi theo
Chẳng gay gắt, chỉ vừa đủ ướt áo
Anh chẳng thế, chẳng chơi trò giấu mặt
Anh chẳng giấu điểm gì bản thân
Anh phô hết, trần trụi tới toàn phần
Chắc thế nên, em chẳng thấy gì cả
Lá xanh bị giấu mất, chỉ còn cành xác xơ
Lá xanh bị giấu mất, chỉ còn cành xác xơ