#21: 


"Ứ chơi với cậu nữa!!"
Tớ tức giận khóc oà
Cậu cũng dỗi, gào la:
"Làm như đây thèm lắm!"

Qua, tớ ghét cậu lắm
Nhưng nay vẫn muốn chơi:
"Trời nắng này cậu ơi,
Mình ra xem giun nhé!"

Ngờ đâu cậu nghỉ khoẻ,
Chẳng chơi với tớ rồi.
"Này cậu ới cậu ời..."
Tớ một mình giữa nắng!

Dỗi | Yo Le. 29.10.2019#20: 

Hồ nước lặng yên
Gió ùa lạnh ngắt
Lá rụng bãi vắng
Rơi rụng vào tôi

Tựa vào lưng đồi
Chìm trong bụi cỏ
Cuốn mình trong gió
Ngã xuống hồ trong

Tôi thấy đau lòng
Đau tan vào nước
Nỗi đau suy nhược
Thành nỗi buồn êm

Ngã trên cỏ mềm
Muốn mình nằm mãi
Nằm dù nghi ngại
Mãi mãi... bao giờ?

Yo Le. 28.10.2019