Tớ vừa viết 1 bài về sự cô đơn thất thường của tớ. Luôn rất dễ dàng cảm thấy lạc lõng, nơi này không thuộc về mình... Nhưng tớ bị sai hangstag nhưng không biết sửa nên đã copy lại bài viết nhưng không được mà tớ cũng chẳng lưu lại...
Tệ quá....