Bạn có thể tham khảo bảng màu do Brightside cung cấp để tạo được ấn tượng vẻ ngoài tốt nhất cho bản thân cũng như đảm bảo bạn không phối màu sai qui tắc cho bộ cánh của mình


http://brightside.me/article/15-ideal-colour-combinations-to-make-you-look-great-1555/