Dấu hỏi lớn về điều tiêu cực mà mình không thích ở bản thân
Trải qua những chuyện vừa rồi mình thực sự sợ cảm giác vui vẻ...vui vẻ thoải mái dễ dàng v s? Cuộc sống bình lặng quá thi thoảng làm mình sợ lắm, s nó lại bình lặng v? lại chuẩn bị có chuyện gì nữa ư🥺 ...mình luôn cố gắng k làm cho câu chuyện trở nên drama hơn nhưng ở tuổi 20 lên bệnh viện, đồn cảnh sát, toàn án...nó làm mình sợ tới nỗi tự đặt câu hỏi : Gia đình mình bao h mới có được bình yên đây?🥺