Chào các bạn, mình sẽ tiếp tục viết về chủ đề Phát triển cá nhân trên blog này. Hôm nay mình chia sẻ quá trình chi tiết để chữa lành các tổn thương gồm 10 bước như sau:
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và ngoài trời


Bước 1: Quyết định chữa lành sau khi đã nhận thức được những ảnh hưởng nó để lại trong cuộc đời.
Bước 2: Đối đầu với những kí ức và quá khứ đã bị đè nén lâu, lúc này cuộc sống sẽ đảo lộn, bạn sẽ đau đớn vật vã vì những cơ chế bảo vệ trong tâm thức không còn hiệu lực.
Bước 3: Hồi tưởng lại toàn bộ, cả kí ức lẫn cảm xúc tại thời điểm  xảy ra sự việc.
Bước 4: Biết rằng nó đã xảy ra, và nó đã gây ảnh hưởng đến mình.
Bước 5: Đập tan im lặng, tâm sự với một ai đó về tổn thương ấy, nếu như trước giờ vẫn giấu.
Bước 6: Hiểu rằng đó không phải lỗi của mình, và tổn thương đó không thể gắn liền với mình mãi mãi. Tha thứ cho bản thân và những người đã gây ra tổn thương. Chấp nhận sự việc đã xảy ra như một bài học cuộc đời.
Bước 7: Hiểu nguyên nhân của tổn thương đến từ sự bám chấp nào.
Bước 8: Tìm một vài phương pháp để thoát khỏi sự bám chấp đó, trong tư duy và hành động.
Bước 9: Kiểm tra lại xem phương pháp có hiệu quả sau 1 tháng, 1 năm, 2 năm hay không. Nếu chưa hoàn toàn thành công, lặp lại bước 8.
Bước 10: Tận hưởng thành quả, biết ơn cuộc đời và thoát khỏi tổn thương đó mãi mãi.

Đây là 10 bước rút ra từ quá trình mình tự chữa lành tổn thương, sau khi nghiên cứu những lời dạy của Phật cũng như bộ môn tâm lý học.