-rất nhiều người mặc đồ thế kỉ 21 nhưng tư duy thế kỉ 13
-khó mới cần học dễ cần gì hỏi
-đời có 2 loại: biết tại sao mà đếch biết làm, 2 là biết làm mà đếch biết tại sao
-cuộc sống khó hơn bạn nghĩ nhưng nó không khó nếu bạn tư duy
-con đường nhanh nhất có thể là đường đi gấp khúc chứ chưa chắc là đường thẳng
-phải hiểu ai cũng là con ếch chỉ khác nhau cái giếng
-cái đích của cuộc đời: 1 sức khỏe, 2 gia đình, 3 sự nghiệp, 4 mới là bạn bè nhưng thiếu cái nào cũng không được
-kẻ trưởng thành là kẻ biết dùng mình chứ không phải là kẻ trên 18 tuổi
-miếng pho mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột
-luôn suy nghĩ tại sao cho mọi vấn đề dù là hiển nhiên nhất
-nếu lợi nhuận không kiếm bằng tài năng của mình lợi nhuận đó không hề bền vững
-phải xác định nguồn lực và không ngừng nâng cao cái nguồn lực đó bằng sự học hỏi, nguồn lực chính là tương lai
-tất cả đều thiếu kiến thức, thiếu kiến thức về chuyên môn hẹp và thiếu kiến thức về chuyên môn hẹp
-bạn đi làm hay đi học cái gì cũng phải học nên khi đi học hay đi làm nên xác định tinh thần là học cái gì và cố gắng học được nhiều nhất có thể
-kinh nghiệm tuổi 20 thì ít sức vóc thì nhiều
-hành động hành động và hành động